Materiál na drevený šindel

“Drevo používané na výrobu šindľa je z ihličnatých stromov.”

Vlhkosť dreva použitého na výrobu dreveného šindľa by sa mala pohybovať medzi 15 až 20% absolútnej vlhkosti dreva.

Materiál

Drevený šindeľ sa vyrába z najmä z pomalorastúcich ihličnatých stromov - borovica, červený smrek, jedľa - zo suchších oblastí našich hôr. Použiteľné sú aj tvrdšie dreviny dub, jasan, ktoré sú však ťažšie.