Odolnosť šindľa

“Technológia výroby štiepaných šindľov si vyžaduje dôkladný výber ľahko štiepateľného dreva.”

Impregnácia

Odolnosť voči poveternostným vplyvom a drevokazným hubám štiepaného a najmä rezaného dreveného šindľa zvyšujeme impregnáciou fungicídnymi nátermi určenými aj na stavebné rezivo Bochemit, Corasit a pod.

Impregnácia je realizovaná náterom, namáčaním alebo najúčinnejším spôsobom tlakovou impregnáciou. V minulosti sa šindle ochraňovali náterom starým olejom, fermežou, zadymovaním od čoho sa upúšťa z dôvodu ekologickejších možností ochrany dreva.