Rozmery drevených šindľov

“Na nárožia a úžľabia sa používajú tzv. kosáky - do úkosa robené šindle.”

Rozmery

Dĺžka šindľa je daná lokalitou kde strom vyrastal, vzdialenosťou vetví po dĺžke kmeňa, najmä pri štiepanom šindli. Zvyčajne sa dĺžka dreveného šindľa pohybuje medzi 400 až 600 mm.

Hrúbka dreveného šindľa sa pohybuje okolo 2 cm.

Šírka dreveného šindľa je od 70 - 100mm. Treba brať do úvahy že čím menej kvalitné drevo väčších rozmerov je použité tým je väčšia prevdepodobnosť tvarových zmien a praskania. Preto najideálnejším rozmerom sú šindle 500mm dlhé a 80-100mm široké.