Typy drevených šindľov

“Drevený šindeľ je krásny príklad zachovania našich tradícií pri použití v súčasnom období.”

Štiepaný šindeľ

Tento šindeľ je tradične vyrábaný štiepaním klátov dĺžky podľa potrebnej dĺžky šindľa. Táto je limitovaná vzdialenosťou vetví na strome. Na horách je táto vzdialenosť väčšia, v nížinách menšia. Ide o pomerne náročnú ručnú prácu a v súčasnosti už palicu a štiepací nôž nahrádzajú štiepacie stroje.

Technológia výroby štiepaných šindľov si vyžaduje dôkladný výber ľahko štiepateľného dreva s čo najrovnejším smerovaním vlákien dreva.

Nenarušenosť vlákien pri štiepaní zabezpečuje minimálne prenikanie vlhkosti a zrážkovej vody do šindľa.

Prierez štiepaného šindľa sa zužuje od hrany s "drážkou" ku hrane s "perom" v tvare trojuholníka čo pri kladení na plochu strechy vytvára medzi riadkami šindľov malé medzery, ktoré umožňuje prevetrávanie strešného plášťa.

Rezaný šindeľ

Rozmery tohto šindľa sú presnejšie ale treba dbať na to v akom smere vlákien sú šindle rezané. Tie musia byť rezané tak, aby letokruhy v reze boli kolmé na os šindľa od pera po drážku. To zabezpečí minimálne tvarové zmeny. Pri bočnom rezaní by inak došlo ku veľkým tvarovým zmenám a častému praskaniu šindľa.

Technológia výroby rezaného šindľa si nevyžaduje až taký dôkladný výber dreva a umožňuje použiť aj drevo nižšej kvality.

Porovnateľné kvalitatívne parametre so štiepaným šindľom sa dajú dosiahnuť hobľovaním rezaného dreveného šindľa, čo zvyšuje jeho pracnosť a tým aj cenu.