Výhody dreveného šindľa

“Drevený šindeľ je krásny príklad zachovania našich tradícií pri použití v súčasnom období.”

Výhody dreveného šindľa

Výhodou dreveného šindľa je jeho nízka hmotnosť, vďaka ktorej sú menšie nároky na dimenziu krovu - často limitujúce zachovaním pôvodného krovu pri rekonštrukciách. Medzery medzi šindľami umožňujú prevetrávanie krytiny. Dreveným šindľom možno vyriešiť aj komplikovanejšie detaily nároží, úžľabí bez nutnosti použiť ďalšie materiály.

Drevený šindeľ je prírodný materiál, takže jeho použitie ma nulové ekologické zaťaženie od výroby, pri montáži a dobe jeho trvania.

Na ochranu sa tiež používajú látky na prírodnej báze. V súčasnosti je aktuálny návrat k prírodným materiálom, ktoré možno ľahko získať z obnoviteľných zdrojov.

Nevýhody dreveného šindľa

Drevo prírodný materiál je vystavený rôznym degradačným činiteľom: od poškodenia hmyzom cez drevokazné huby, plesne až po atmosférické vplyvy a možnosť zničenia ohňom. Aby mala drevená strecha čo najdlhšiu životnosť, treba ju chrániť pred možným pôsobením týchto drevokazných činiteľov. V súčasnosti môžeme medzi nevýhody zaradiť aj trošku vyššiu cenu šindľov.